asparuhovo logo

Приемане и заверяване на екзекутивна документация

Услуга № 9082
Приемане и заверяване на екзекутивна документация
Нормативна уредба
чл. 175 от ЗУТ; чл. 8, ал. 3 от Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003 г.)
Необходими документи 2 екз. екзекутивна документация, СБЛЗОВ, удостоверение за липса на публични общински вземания по чл. 162 от ДОПК; други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 30% от стойността на таксата/кв.м.  за одобряване на инвестиционния проект  за кв.м. площ, засегнат от екзекутив
Входящ документ Заявление за приемане и заверяване на екзекутивна документация (РД 7.5–01–30–01),
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за одобряване на екзекутиви

Заявление за приемане и заверяване на екзекутивна документация
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта