asparuhovo logo

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Услуга № 2054
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Нормативна уредба
Чл. 141 – 145, чл. 148, чл. 152 от ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, идеен инвестиционен проект – част „Архитектурна” – 3 екз., СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга - 14 дни
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 1,35 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.
Б. За нежилищни сгради – 2,70 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв. 
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението 50% от т. А и т. Б, не по-малко от 40 лв.
Входящ документ Заявление за разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (РД 7.5–01–24–02)
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за съгласуване

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта