asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ, РАСТИТЕЛНИ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ СА ПРЕМЕСТЕНИ ЗАД ГАЗОСТАНЦИЯ „ГАЗКО“ (ДО КАНАЛ „МОРЕ – ЕЗЕРО”).

Протокол от извършена проверка на 07.08.2015 г. от Комисия определена със Заповед 135/24.07.2015 г. за спазване изискванията на чл.92 и чл.99 а от ЗГР за направените адресни регистрации или за промяна на адрес на територията на р-н “Аспарухово” в периода 1.07.2014 г – 30.04.2015 г.

Виж сканирания документ.