asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

На 5 март 2014 г. (сряда) от 16 часа в район „Аспарухово”, ул. „Народни будители” 2, ще се проведе заседание на Комисията за картотекиране на нуждаещите се от жилища граждани по чл. 6 от НУРУЖНГНПОЖ.
Заседанието на комисията е отворено за журналисти.

0
0
0
s2sdefault

Във връзка с започване на процедури по придобиване, възстановяване и изготвяне на оценки на земя по ПНИ /план за новообразувани имоти/ местност Боровец север, одобрен със Заповед № РД-12-7706-313/08.11.2012г. на Областния управител на област с административен център Варна, Ви уведомява че е необходимо да представите в район Аспарухово:

  1. Удостоверение от Областна администрация /гр. Варна, ул.“Преслав“ № 26/, че няма обжалване на Плана за новообразувани имоти.
  2. Скица от Община Варна /гр. Варна, бул.“Осми Приморски полк“ № 43/ за собственици на имоти по параграф 4 от ПЗР (преходните и заключителните разпоредби) на ЗСПЗЗ (закон за стопанисване и ползване на земеделски земи).
  3. Скица от СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър) /гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 76г/ за собственици на имоти-съществуваща собственот.
0
0
0
s2sdefault

Изработен е проект на подробен устройствен план за "Морски газопровод 'Южен поток' - български участък".
Проектната документация е изложена за разглеждане  в Община Варна, дирекция АГУП.

0
0
0
s2sdefault

Министъра на регионалното развитие разреши изработване на устройствени планове за строеж "Морски газопровод 'Южен поток' - български участък".

0
0
0
s2sdefault