asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Съобщение

 

 

 

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд с рег.№ BG05М9ОР001-2.002-0007-C001 “Комплексни услуги за достоен и независим живот“, Район “Аспарухово“ уведомява лицата „Лични асистенти“ и потребители на услугата следното:

Прочети повече...

 

logo eproject

Във връзка с подписан договор между Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и Район „Аспарухово”, община Варна с номер BG05M9OP001-2.002-007-C001 „Комплексни услуги за достоен и независим живот” – район „Аспарухово”, гр. Варна по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независимживот", Район "Аспарухово" уведомява своите съграждани, че e удължен срокът за прием на документи за медицинска сестра и рехабилитатор за Центъра за предоставяне на комплексни услуги.

Документите се подават в сградата на Район"Аспарухово", на ул. "Народни будители" № 2, етаж първи, гише № 2.

Пълна информация за конкретните цели и дейности на проектното предложение, както и за формуляри за кандидатстване можете да получите на сайта на Район „Аспарухово”: www.asparuhovo.bg, подменю „Личен асистент”, на място в районната администрация.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ  СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ II, ЧЛ. 3, Т.8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД НА ОБЩИНА ВАРНА Е ЗАБРАНЕНО СКЛАДИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТПАДЪЦИ, ДЪРВА, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ИЛИ НАСИПНИ ТОВАРИ ОКОЛО СГРАДИ, ПО УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, ПАРКОВЕ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ТРОТОАРИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА.

СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ПРЕДНАЗНАЧЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА СЪДОВЕ И МЕСТА.

В РАЙОНА ЗАД ГАЗОСТАНЦИЯ ГАЗКО (ДО КАНАЛ „МОРЕ – ЕЗЕРО”) СА РАЗПОЛОЖЕНИ КОНТЕЙНЕРИ С ВМЕСТИМОСТ 6 М3, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ, ЕДРОГАБАРИТНИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ.

 

ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ