asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Протокол от извършена проверка на 07.08.2015 г. от Комисия определена със Заповед 135/24.07.2015 г. за спазване изискванията на чл.92 и чл.99 а от ЗГР за направените адресни регистрации или за промяна на адрес на територията на р-н “Аспарухово” в периода 1.07.2014 г – 30.04.2015 г.

Виж сканирания документ.

Информация за организацията по провеждането на ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

под егидата на БТВ Медия Груп

на дати 10 МАЙ, 17 МАЙ, 31 МАЙ, 7 ЮНИ и 21 ЮНИ 2015 г.

На 10 МАЙ, 17 МАЙ, 31 МАЙ, 7 ЮНИ и 21 ЮНИ 2015 г на територията на община Варна ще се проведе ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ под егидата на БТВ Медия Груп.

Почистването се отнася за

-      на 10 МАЙ 2015 гДен за почистване на Европа - за почистване на градски зони, междублокови пространства и др. обществени територии;

-      на 17 МАЙ 2015 г. – Ден на спорта - за почистване на зони за отдих и спорт – спортни площадки, алеи, велоалеи, зони за отдих – избор на емблематично място за спорт и др. – координация на спортни мероприятия и спортни клубове;

-      на 31 МАЙ 2015 г. – преди 1 юни – ден на детето - за почистване на детски площадки – координация на организаторите на детски събития;

-      на 7 ЮНИ 2015 г.Национален ден на природните паркове - за почистване на природни паркове и защитени територии – организиране почистването буферните зони на Природен парк „Златни пясъци“;

-      на 27 ЮНИ 2015 г. – Европейска инициатива Let’s do it Danube - за почистване на водоеми, реки и речни легла – организиране почистването на дерета и охранителни канали.

Помощни материали (чували и ръкавици) се предоставят на желаещите да участват в почистването на територията на Район Аспарухово в административната сграда на ул.  „Народни будители” 2, ет.5, стая 503.