asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Виж заповед № 291/11.08.2017г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за изменение на ПУП за ПИ №10135.5214.10.

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че на 20.07.2017 г. в кв. Аспарухово, зад газостанция Газко ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци от бита.
От 10:00 до 12:45 ч. ще се приемат следните отпадъци:

  • замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
  • лекарства с изтекъл срок на годност;
  • живачни термометри, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
  • почистващи и перилни препарати и смеси, съдържащи опасни вещества, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, бои, политури, лакове, праймери, разредители за боя, лепила.

Виж заповед №1109/26.04.2017г. на кмета на Община Варна относно Закон за устройството на Черноморското крайбрежие(ЗУЧК), за нормалното протичане на сезон "Лято - 2017год."

Информираме Ви, че планираната среща на 16.01.2017 г. при кмета на района – г-жа Калина Белмезова ще се състои от 13:00 в кабинета й, стая 403, ет. 4, в Район “Аспарухово”.