asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Във връзка с подготовка на проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, ОБЩИНА ВАРНА ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАНА НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВАРНА.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.01.2018г., ОТ 17.00, В ЗАЛАТА НА ЕТАЖ 2, В СГРАДАТА НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“.

Допълнителна информация за реда на регистрация на СС и реда на кандидатстване може да бъде получавана в сградата на Община Варна и в районните администрации – „Одесос“, „Приморски“, „Аспарухово“.

 

Район Аспарухово, етаж 4, стая 401, г-жа Даниела Панайотова

Община Варна, ет. 14, стая 1401, г-н Владимир Минков

Във връзка с подготовка на проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, ОБЩИНА ВАРНА ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАНА НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВАРНА.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.12.2017г., ОТ 16.30, В ЗАЛА „ПЛЕНАРНА“ НА ОБЩИНА ВАРНА.

Допълнителна информация за реда на регистрация на СС и реда на кандидатстване може да бъде получавана в сградата на Община Варна и в районните администрации – „Одесос“, „Приморски“, „Аспарухово“.

Район Аспарухово, етаж 4, стая 401, г-жа Даниела Панайотова

Община Варна, ет. 14, стая 1401, г-н Владимир Минков

Преглед на файла...

Уведомление "ХИМЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ"
Съобщение