asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите, във връзка с предложение изх. № 213 от 29.01.2018 г. от Директора на ТП "Държавно горско стопанство" - Варна

Прочети заповедта ...

Съобщение
Обява
Заповед №443 гр. Варна, 14.12.2017

Във връзка с подготовка на проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, ОБЩИНА ВАРНА ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАНА НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВАРНА.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.01.2018г., ОТ 17.00, В ЗАЛАТА НА ЕТАЖ 2, В СГРАДАТА НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“.

Допълнителна информация за реда на регистрация на СС и реда на кандидатстване може да бъде получавана в сградата на Община Варна и в районните администрации – „Одесос“, „Приморски“, „Аспарухово“.

 

Район Аспарухово, етаж 4, стая 401, г-жа Даниела Панайотова

Община Варна, ет. 14, стая 1401, г-н Владимир Минков