asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

От 12.10.2017г. улица „Мара Тасева“ ще бъде затворена за преминаване на автомобили до прикючване на ремонтните дейности.

0
0
0
s2sdefault

Днес на 3.10.2017 обявяваме информация по Приложение 2 към Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг при блок 51, кв. „Аспарухово“, ул. „Балкапан“, по плана на 27 м.р., гр.Варна”

Преглед на документа...

0
0
0
s2sdefault

Виж заповед № 291/11.08.2017г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за изменение на ПУП за ПИ №10135.5214.10.

0
0
0
s2sdefault