asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Напомняме Ви, че съгласно чл. 139, ал. 1, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се забранява отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация и на животни, за които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 27.08.2019 г. (вторник) от 14:00 ч. в сградата на районната администрация (ул. „Народни будители” №2, зала – ет.2) ще се проведе информационна кампания от експерти към Министерство на земеделието, храните и горите по отношение на проблема с Африканската чума по свинете.

Към организацията на кампанията ще се включи и Служба съвети в земеделието. Целта на мероприятието е повишаване информираността на населението и администрацията във връзка с проблемите, свързани с Африканската чума по свинете.

Уведомление