asparuhovo logo

Новини от района

Започна ремонт на спортните игрища в Аспарухов парк. Общинско предприятие "Спорт" възложи на фирма "Пътстрой" частичен ремонт на компрометираната част от оградата на спортното съоръжение. Предвидена е подмяна на част от елементите, поставяне на нов профил и греди с оглед заздравяване на конструкцията. След приключване на дейностите по укрепването ще бъдат заварени паната и пребоядисани в бяло. Очакваният срок за приключване на ремонта е 10 дни.
0
0
0
s2sdefault
На свое заседание на 30 август 2019 г., Областният съвет по сигурността обяви Код „Червено” за 31 август 2019 г., / събота /, заради очаквани високи температури и опасност от възникване на пожари.
0
0
0
s2sdefault

След взета проба от вода за микробиологично изследване от минерална чешма до обществена пералня „Багра“ ЕООД, кв. „Аспарухово“, гр. Варна, съгласно протокол №ЛИК-Д388СМБ/10.06.2019 г. от контрол на води на ЛИК при РЗИ-Варна и получени резултати е констатирано, че водата от минерална чешма до обществена пералня „Багра“ ЕООД в кв. „Аспарухово“ не съответства на здравните изисквания по показател: Колиформи-резултат от изпитването – 5/250 ml, при стойност и допуск на показателя по Наредба – 0/250 ml.

С оглед провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки след предписанието, издадено от Регионална здравна инспекция-Варна, питейната вода представлява потенциална опасност за здравето на консуматорите и не следва да се ползва за пиене и приготвяне на храна.

0
0
0
s2sdefault

Община Варна и БалБок Инженеринг АД организират система за разделно събиране и последващо третиране на опасните отпадъци от домакинствата.

Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават са:

  • лекарства с изтекъл срок на годност;
  • живачни термометри и живак;
  • почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви;
  • замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
  • бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила.

Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 27.06.2019 г. (четвъртък) от 9 до 12,45 часа на пазара на ул. „Моряшка“

Община Варна и БалБок Инженеринг АД
Община Варна и БалБок Инженеринг АД
0
0
0
s2sdefault