asparuhovo logo

Новини

ВиК авария на ул. "Кичево" в кв. "Аспарухово", улицата е затворена за движение, автобусите по линия 12 посока "Бриз" НЯМА да обслужват спирки "Чонгора", "Хр. Манолов", "Хр. Баев" до приключване на ремонтните дейности. Линия 12 след спирка "Зора" ще се движи по "Кирил и Методий" до спирка "Център Аспарухово" и по маршрута си.

Стартира обучение за напреднали водолази - 10 ноември 2023 - преглед на съобщението...

Възнаграждения СИК - преглед на съобщението...

Уважаеми жители на район „Аспарухово“,

Каним Ви да вземете участие в инициативата „Да изчистим България заедно“, която ще се проведе под наслов „Готови сме“ на 16.09.2023 г.

Идеята е да се почистят градинки, междублокови пространства, места за отдих и други.

На желаещите да участват ще бъдат предоставени помощни материали (чували и ръкавици).

От районната администрация ще бъде създадена необходимата организация за извозване на събраните отпадъци.

Телефон за контакт: 052 370 130 – Екологичен контрол

Уважаеми жители на район „Аспарухово“,

Във връзка със зачестили сигнали за отглеждане на селскостопански птици на територията на Район „Аспарухово“, Ви уведомяваме, че съгласно разпоредбата на чл. 17. (1) от Наредбата за обществения ред на територията на община Варна се забранява отглеждането на селскостопански животни и селскостопански птици на територията на град Варна.

За нарушения на разпоредбите на тази наредба физическите лица се наказват с глоба в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева, а юридически лица с имуществена санкция в размер от 1 000 (хиляда) до 5 000 (пет хиляди) лева.

При повторно нарушение се налага глоба на физическите лица в размер от 500 (петстотин) до 1 000 (хиляда) лева или имуществена санкция на юридическите лица в размер от 5 000 (пет хиляди) до 10 000 (десет хиляди) лева.