asparuhovo logo

Новини от района

На 18.03.2021 г. В периода 09:00 ч. до 16:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна, м-ст Зеленика, фирма Галатекс.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до17:00 ч. в районите на кв. Галата, кв. Аспарухово

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

 

Преглед на статията...

На 06.01.2021 г. /сряда/ по традиция в Район „Аспарухово“ ще бъде отбелязан християнският празник Богоявление (Йордановден).

Тази година ритуалът по изваждането на Христовия кръст ще бъде извършен на Аспарухов плаж до буната. Желаещите да се включат могат да направят това чрез предварително записване на телефон 0886 870 355 или на място в деня между 11:00 и 11:50 часа. С оглед съблюдаване на противоепидемичните мерки и с цел безопасно протичане на мероприятието бройката на участниците е ограничена до 20 /двадесет/ души.

  

9:00 Света литургия в православен храм “Св. Цар Борис I” – кв. Аспарухово
12:00 Отслужване на Велик Богоявленски водосвет, oсвещаване на всемирните води и изваждане на Христовия кръст

Уважаеми граждани,

Информираме Ви, че във връзка със създадената извънредна епидемиологична обстановка възниква необходимост от ограничаване на физическото присъствие на гражданите на гише. В съответствие с предоставените възможности от Държавна агенция „Електронно управление“ и посредством официалната регистрация на Район „Аспарухово“ в Системата за сигурно електронно връчване се предоставя възможност за изпращане и/или получаване на електронни документи за и от публични органи, физически и юридически лица. За повече информация: https://e-gov.bg

СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Потребителите на системата трябва да разполагат с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ). Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ). Като се включва в системата, районната администрация заявява своята готовност за въвеждане на активни мерки за драстично намаляване на административната тежест и на облекчаване на административното обслужване на гражданите и на бизнеса.

Уведомяваме Ви, че Район „Аспарухово“ - Община Варна е осигурила възможност да предоставя услугите си и по електронен път през Единния портал за достъп до електронни административни услуги https://edelivery.egov.bg/Account/Login по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства. Същият е един от ресурсите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“.

В допълнение на това, в периода до 10.01.2021г. гражданите ще могат да заявяват е-услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДАЕУ) и да подписват безплатно документи с КЕП. За повече информация: Актуално (egov.bg)

Продиктувана от епидемията корона вирус, гражданите и бизнеса ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги. Подписването може да се извършва в платформите на тези дружества - https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com, а с КЕП на физически носител по стандартната процедура.

Останете си вкъщи, бъдете дигитални. Заявявайте административни услуги електронно.

За връзка с Помощния контактен център на ДАЕУ използвайте в работно време от 9:00 до 18:00 и извън работно време от 18:00 до 22:00 телефони: 02 949 2388, 02 949 2392;

За връзка с Евротръст: +359 2 448 58 58;

За връзка с Борика: 0700 199 10 или *9910.

Скъпи съкварталци,

В качеството ми на доброволец към БЧК и председател на дружество „Надежда за Аспарухово“ към ОС на БЧК - Варна, Ви моля, да дадем гласност на една благородна инициатива. Така ще могат да бъдат включени повече лица от района ни. Всеки има близки, познати и съседи, отговарящи на тези критерии. Можем да им помогнем заедно да кандидатстват и така ще има кой да ги посещава и подкрепя през предстоящите тежки месеци във всякакво отношение. Наясно съм, че до по-възрастните хора по-трудно би стигнала тази информация, особено в ситуация като настоящата. Опитвам се от няколко дни да уведомя евентуални бенефициенти от квартала, прилежащите местности и села, но е много трудно, и отнема много време. Моля Ви, за помощ и подкрепа! Споделяйте и уведомете хората, които са с тази нужда! Имам надежда, че заедно ще помогнем на повече самотни лица. Социалната услуга се предлага за целия град. Благодаря предварително на всички Ви!

Цялата информация е в прикачения файл: Патронажна грижа - БЧК