asparuhovo logo

Новини от района

 Дърва за огрев

Уважаеми съграждани, Във връзка с информация от мониторинга на РЗИ-Варна за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област през периода 01.01.2023 г. – 15.01.2023 г., Ви информираме, че на територията на район „Аспарухово“, по изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, не отговаря:

  • гр. Варна, кв. Галата – остатъчен свободен хлор 0,61 мг./л., при норма – 0,3-0,4 мг./л., мирис – неприемлив за потребителя.

В район „Аспарухово“ работи Център за обществена подкрепа, намиращ се на ул. „Мур“ № 2.
Работно време от понеделник до петък от 9:00 ч. до 17:30 ч.
Ръководител - Грациела Иванова
Телефон за връзка 0889 911 788
Центърът предоставя социални и здравни услуги сред силно уязвимите общности на територията на община Варна. Целта му е създаване и прилагане на иновативен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи. Насочен е към повишаване качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Услугите, които предоставя са следните:

Социални услуги:

-Консултиране и съдействие на потребителите при необходимост от регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Варна;
-Подаване на заявление за социална помощ от Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Варна;
-Придружаване и оказване на съдействие пред РЗИ- гр. Варна във връзка с уточняване на имунизациите на дете с цел записване и посещаване на училище;
-Оказване на съдействие за избор на училище и подаване на заявление за прием в училище;
-„Училище за бъдещи родители“ - психо-социална помощ, свързана с изграждане на умения за родителстване и базисни социални умения като поддържане на хигиена и ред в дома, бюджетиране, управление на времето и др.;
-Психологическо консултиране за деца и семейства преживели насилие;
-Консултиране на деца с поведенчески проблеми - работа с психолог за насърчаване на детето да изразява чувствата си, да изгражда доверителна връзка със значим възрастен, да развива умения и способности за качествен живот и интеграция;
-Повишаване социалната компетентност на родителите и внасяне на промяна в моделите на възпитание и отношение към детето;
-Консултиране на деца застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства.

Здравна услуги:

-Превенция на здравето и повишаване на информираността за рисковете от различни заразни заболявания;
-Скрининг за обществено-значими заболявания, включително тестване за ХИВ/СПИН, диабет и др.;
-Беседи с младежи за опасностите от заболявания, предавани по полов път, репродуктивното здраве и отговорното родителство;
-Здравна медиация за лицата от уязвимите групи, включително здравно неосигурени и лица, които искат да възстановят здравно-осигурителния си статус;
-Съдействие за избор на личен лекар;
-Консултации със специалист по здравни грижи;
-Помощ при приемане на медикаменти, следене на кръвно налягане, поставяне на превръзки и други дейности.

Уважаеми граждани и гости на район „Аспарухово“,

За втора поредна година каня всички Вас да отбележим тържествено големия християнски празник – Никулден на рибарско пристанище „Карантината“!
Съвместно с Варненска и Великопреславска света митрополия и ВМС ще бъде извършено освещаване и раздаване на Никулденски курбан за здравето на всички рибари, моряци и граждани.

Заповядайте на 6 декември в 11:00 ч. да почетем Светеца, покровител на моретата и на всички, за които морето е съдба!
Специално за празника читалище „Просвета 1927“ ще ни представи кратка музикална програма.

Проявата е организирана от Район „Аспарухово“ и пристанище „Карантината“ с финансовата подкрепа на Община Варна.

 Никулден