asparuhovo logo

Новини

Във връзка с изплащането на възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в произвеждането на изборите за народни представители на 11.07.2021г. Ви информираме, че изплащането ще започне на 23.07.2021 г. (петък) в сградата на район „Аспарухово“ след 14:00 в кабинет 102, ет.1.

За получаване на сумите е необходимо да представяте:

1. Удостоверенията, издадени от РИК, за членство в СИК.

2. Лична карта.

Изплащания на възнаграждения ще се осъществяват:

Всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00.

График за раздаване на изборни книжа за 10.07.2021 г.

Линк към обучителни материали на сайта на РИК - https://rik03.cik.bg/ns202107/ - за страницата на района

Община Варна организира кампания за разделно събиране и последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците.
Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила.
Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 24.06.2021г. (четвъртък) от 9:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“.

Община Варна в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците организира кампания за разделно събиране за последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата. Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила. Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 24.06.2021 г. (четвъртък) от 9:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“