asparuhovo logo

Новини от района

Уважаеми съкварталци от Район „Аспарухово”,

Във връзка с информация от „Националния институт по метеорология и хидрология“ за рязка промяна на метеорологичната обстановка от силен до бурен вятър, предупреждаваме гражданите и препоръчваме да се затварят прозорците, да си премахнат или укрепят предмети по прозорци и балкони, които могат да бъдат съборени и да предизвикат непредвидени ситуации и инциденти.

Всички юридически лица, стопанисващи рекламно-информационни елементи - рекламни табели, винили, билбордове и други, да извършат оглед на съоръженията с цел недопускане възникване на инциденти.

При констатиране на слабости в конструкциите - да бъдат предприети незабавни действия по тяхното обезопасяване. При възникване на инциденти или критични ситуации подавайте сигнали на тел. 112 и тел.052/370 023

Калина Белмезова

Кмет на Район „Аспарухово”

 

Рязка промяна на метеорологичната обстановка
0
0
0
s2sdefault

Във връзка със строителството на обект „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от ул. „Първи май” до ул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал „Море-езеро”, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено обслужване по плана на 27-ми микрорайон, район Аспарухово, гр. Варна” ще бъде въведена временна организация на движението по ул. „Мара Тасева“ и ул. „Народни будители” от 19.01.2018 г.

Отваря се двупосочно движение по ул. „Мара Тасева” и се затваря за движение ул. „Народни будители” от кръстовището на ул. „Злетово" до кръстовището на ул. „Мара Тасева".

 

 

Ремонт - ул. Мара Тасева

 

0
0
0
s2sdefault
9:30 Света литургия в православен храм “Св. Цар Борис I” – кв. Аспарухово
11:30 Литийно шествие по маршрут: храм “Св. Цар Борис” – ул. “Найчо Цанов” – ул. “Кирил и Методий ” – кораб “Академик” (канал Море – езеро)
12:30 Отслужване на Велик Богоявленски водосвет, oсвещаване на всемирните води и изваждане на Христовия кръст

 

Молим всички желаещи да скочат за кръста да се явят между 10:30 и 11:30 часа на борда на кораб „Академик“ с оглед извършване на необходимите медицински прегледи.

0
0
0
s2sdefault

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВАРНА“  

В изпълнение на Инвестиционната програма на Варна, одобрена за финансиране по процедура  ВС16RFOР001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – Инвестиционни програми", част от процедура ВС16RFOР001-1.001-039 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., Община Варна ще подаде за оценка и финансиране проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, в рамките на процедура № BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“. 

В рамките на процедурата ще се предостави безвъзмездна финансова помощ на Община Варна, в размер до 1 587 301.59 лв. за всички дейности включени в проекта [1], за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради [2]на територията на общината, които попадат в рамките на Зоната с публични функции, с висока обществена значимост на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на  гр. Варна и чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

0
0
0
s2sdefault