asparuhovo logo

Новини от района

Във връзка с изплащането на възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в произвеждането на изборите за народни представители на 11.07.2021г. Ви информираме, че изплащането ще започне на 23.07.2021 г. (петък) в сградата на район „Аспарухово“ след 14:00 в кабинет 102, ет.1.

За получаване на сумите е необходимо да представяте:

1. Удостоверенията, издадени от РИК, за членство в СИК.

2. Лична карта.

Изплащания на възнаграждения ще се осъществяват:

Всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00.

График за раздаване на изборни книжа за 10.07.2021 г.

Линк към обучителни материали на сайта на РИК - https://rik03.cik.bg/ns202107/ - за страницата на района

Община Варна организира кампания за разделно събиране и последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците.
Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила.
Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 24.06.2021г. (четвъртък) от 9:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“.