asparuhovo logo

Новини

Считано от 08:00 часа на 30.09.2022 г. – петък ще бъдат въведени маршрутни промени в обслужването на автобусна линия 12 в район „Аспарухово“. След спирка „Център Аспарухово“, автобусите ще продължават по бул. „Св. св. Кирил и Методий“ до сп. „Зора“.

Посока „Бриз“ курсовете ще преминават по ул. „Кичево“, десен завой по ул. „Лерин“, ще обслужват спирка „Чонгора“, наляво по бул. „Св. св. Кирил и Методий“ посока спирка „Център Аспарухово“.

Без обслужване ще са спирките на ул. „Найчо Цанов“ – „Христо Баев“ и „Христо Манолов“ – двупосочно.

Маршрутните промени се въвеждат във връзка с издадено разрешение за строеж и протокол за откриване на строителна площадка за обект: „Основен ремонт на ул. „Найчо Цанов", по плана на 28-ми м. р., район Аспарухово, гр. Варна.

Същите ще са валидни до приключване на ремонтните дейности, за което ще ни информират изпълнителите.

Уважаеми жители на район „Аспарухово“,

Призоваваме Ви да вземете участие в инициативата „Да изчистим България заедно“ и отбелязването на Световния ден на почистването на планетата, които ще се проведат на 17-и септември 2022 г.

Необходимост от почистване имат следните места на територията на район „Аспарухово“:

  • района на м. „Джанавара“
  • алея покрай канала от заведение „Гюрлата“ към м. „Малка чайка“
  • площи до фара в кв. Галата

На желаещите да участват ще бъдат предоставени помощни материали (чували и ръкавици).

От районната администрация ще се създаде необходимата организация за извозване на събраните отпадъци.

Телефон за контакт: 052 370 130 – Екологичен контрол