asparuhovo logo

Новини

Уважаеми граждани и гости на район „Аспарухово“,

За втора поредна година каня всички Вас да отбележим тържествено големия християнски празник – Никулден на рибарско пристанище „Карантината“!
Съвместно с Варненска и Великопреславска света митрополия и ВМС ще бъде извършено освещаване и раздаване на Никулденски курбан за здравето на всички рибари, моряци и граждани.

Заповядайте на 6 декември в 11:00 ч. да почетем Светеца, покровител на моретата и на всички, за които морето е съдба!
Специално за празника читалище „Просвета 1927“ ще ни представи кратка музикална програма.

Проявата е организирана от Район „Аспарухово“ и пристанище „Карантината“ с финансовата подкрепа на Община Варна.

 Никулден

Уважаеми граждани, Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването на 07.11 /понеделник/ от 8:00 до 9:00 ч. и от 16:00 до 17:00 ч. на територията на местност „Боровец-север“.

Възнаграждения СИК

Във връзка с изплащането на възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в произвеждането на избори за народни представители на 02.10.2022 г., Ви информираме, че изплащането на възнаграждения ще започне на 12.10.2022 г. в сградата на Район „Аспарухово“ след 13.00 часа в кабинет 102, ет.1.

За получаване на сумите е необходимо да представите:

  1. Удостоверение издадено от РИК;
  2. Лична карта.

Изплащане на възнагражденията ще се осъществява:

Всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1023-8(28)/10.08.2022 Г. Е ЗАБРАНЕНО ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВАРНА.

НА СОБСТВЕНИЦИТЕ СЕ ВРЪЧВА ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ В СРОК ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПТИЦИТЕ, КАТО ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ СЕ СЪСТАВЯ АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ И СЕ НАЛАГА ГЛОБА.

ЗА НАРУШЕНИЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТАЗИ НАРЕДБА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ НАКАЗВАТ С ГЛОБА В РАЗМЕР ОТ 100 (СТО) ДО 500 (ПЕТСТОТИН) ЛЕВА, А ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР ОТ 1 000 (ХИЛЯДА) ДО 5 000 (ПЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА.

ПРИ ПОВТОРНО НАРУШЕНИЕ СЕ НАЛАГА ГЛОБА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В РАЗМЕР ОТ 500 (ПЕТСТОТИН) ДО 1 000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В РАЗМЕР ОТ 5 000 (ПЕТ ХИЛЯДИ) ДО 10 000 (ДЕСЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА.