asparuhovo logo

Новини

Възнаграждения СИК - преглед на съобщението...

Уважаеми жители на район „Аспарухово“,

Каним Ви да вземете участие в инициативата „Да изчистим България заедно“, която ще се проведе под наслов „Готови сме“ на 16.09.2023 г.

Идеята е да се почистят градинки, междублокови пространства, места за отдих и други.

На желаещите да участват ще бъдат предоставени помощни материали (чували и ръкавици).

От районната администрация ще бъде създадена необходимата организация за извозване на събраните отпадъци.

Телефон за контакт: 052 370 130 – Екологичен контрол

Уважаеми жители на район „Аспарухово“,

Във връзка със зачестили сигнали за отглеждане на селскостопански птици на територията на Район „Аспарухово“, Ви уведомяваме, че съгласно разпоредбата на чл. 17. (1) от Наредбата за обществения ред на територията на община Варна се забранява отглеждането на селскостопански животни и селскостопански птици на територията на град Варна.

За нарушения на разпоредбите на тази наредба физическите лица се наказват с глоба в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева, а юридически лица с имуществена санкция в размер от 1 000 (хиляда) до 5 000 (пет хиляди) лева.

При повторно нарушение се налага глоба на физическите лица в размер от 500 (петстотин) до 1 000 (хиляда) лева или имуществена санкция на юридическите лица в размер от 5 000 (пет хиляди) до 10 000 (десет хиляди) лева.

Уважаеми съграждани, Във връзка с информация от мониторинга на РЗИ-Варна за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област през периода 01.04.2023 г. – 15.04.2023 г., Ви информираме, че на територията на район „Аспарухово“, по изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, не отговаря:

  • гр. Варна, кв. Галата – остатъчен свободен хлор 0,502 мг/л, при норма – 0,3-0,4 мг/л, мирис – неприемлив за потребителя.

„Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416

Чрез услугата имате възможност за заплащане на дължими местни данъци и такси към всички общини чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация, поддържана от ДАЕУ.

За да използвате услугата следва да подадете заявление по образец до съответната община. В заявлението можете да посочите за какви видове местни данъци и такси желаете да заплатите и за кои задължени лица.
Цялата информация относно метода на плащане на дължими данъци може да прочетете тук:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/9416