asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Виж заповед №088/05.04.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ№10135.5507.64 , кв.4, по плана на местност "Вилите".

0
0
0
s2sdefault

Виж заповед №055/26.03.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ XX-218 и УПИ XXI-218, кв.4, по плана на 27 м.р.

0
0
0
s2sdefault

Виж заповед №1010/19.03.2012г. на кмета на Община Варна относно забрана пашата на селскостопански животни през 2012г. в държавните горски терени по землищата на селата Константиново, Звездица и кв.Галата.

0
0
0
s2sdefault

Виж заповед №060/26.03.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за кабелна тръбна мрежа за кабелни линии, преминаващи през ПИ№10135.5214.3, м.Малка чайка".

Виж заповед №067/26.03.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП за УПИ II-318 и XIV-816, кв.79, по плана на 28 микрорайон.

Виж заповед №078/26.03.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ VII-2536 /част от ПИ№10135.5507.173/, кв.9, по плана на местност "Вилите".

0
0
0
s2sdefault

Виж копие на заповедта относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ№10135.5507.130 и ПИ№10135.5507.135, по плана на местност "Вилите"

0
0
0
s2sdefault