asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

За длъжност Главен експерт „Геодезист“ към дирекция „Устройство на територията“ при Район „Аспарухово“ – Община Варна – по заместване

Изтегляне на обявата...

Изтегляне на заявлението...

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) преглед на документ...

Приложение:

Изтегляне на приложение...