asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Предстои поредна кампания на Община Варна по събиране на опасни отпадъци от домакинствата в града.

Мобилен пункт ще приема за безвъзмездно обезвреждане опасни отпадъци от домакинствата в район „Аспарухово“ на 25-ти юни от 09:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“.

Видовете отпадъци, които могат да бъдат предавани, са: лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила.

 

Събират опасни отпадъци от домакинствата в периода 24-27 юни

Съобщение

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/ и чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/ и Заповед №72/09.06.2020г. за обявяване на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията“ в район „Аспарухово“

Прочети повече ...