asparuhovo logo

Разрешения за строеж 2022

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
21 5/30/22 Жилищна сграда в УПИ II-2329 /ПИ 10135.5426.3200 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 33, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 149,55 кв.м и РЗП: 253,04 кв.м." II-2329 10135.5426.3200 33 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
20 5/25/22 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с обща инсталирана мощност до 15 kW, върху покрив на на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5507.196.1 в УПИ XLV-196, кв.2 по плана на м-ст "Вилите", Район "Аспарухово", гр.Варна" XLV 10135.5507.196 2 по плана на м-ст "Вилите"
19 5/19/22 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-3070 /ПИ 10135.5426.3199 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 12, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна със ЗП: 87,00кв.м и РЗП: 87,00 кв.м." VIII-3070 10135.5426.3199 12 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
18 5/16/22 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-1606 /ПИ 10135.5549.2536 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 10, по плана на СО "Прибой", гр. Варна със ЗП: 98,79кв.м и РЗП: 98,79 кв.м." II-1606 10135.5549.2536 10 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
17 5/3/22 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-2646 /ПИ 10135.5426.2646 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 35, по плана на местност "Ракитника", гр. Варна със ЗП: 79,80 кв.м и РЗП: 79,80 кв.м." XIX-2646 10135.5426.2646 35 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
16 4/28/22 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XX-1637 /ПИ 10135.5549.2509 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 8, по плана на местност "Прибой", гр. Варна със ЗП: 118,20 кв.м и РЗП: 219,50 кв.м." XX-1637 10135.5549.2509 8 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
15 4/27/22 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XI-1706 /ПИ 10135.5403.5338 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 192, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП НА КОТА +0,00: 49.42КВ.М., ЗП НА КОТА +2,60: 50,33 КВ.М И РЗП: 99.75 КВ.М." XI - 1706 10135.5403.5338 192 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
14 4/21/22 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXI-5155 /ПИ 10135.5403.5240 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 23, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП: 72.67КВ.М. И РЗП: 149.99КВ.М." XXI-5155 10135.5403.5240 23 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ - ЮГ"
13 3/30/22 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-2766 /ПИ 10135.5403.2766 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 155, по плана на местност "Боровец-юг", гр. Варна със ЗП: 99,98 кв.м и РЗП: 99,98 кв.м." V-2766 10135.5403.2766 155 гр. Варна, по плана на местност "Боровец-юг"
12 3/16/22 Жилищна сграда в УПИ XIII-980, кв. 4, по плана на СО "Боровец-юг" /ПИ 10135.5403.5384 по КК на гр. Варна/, гр. Варна със ЗП: 99,65 кв.м и РЗП: 110,50 кв.м." XIII-980 10135.5403.5384 4 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
11 2/17/22 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI-668 /ПИ 10135.5403.5326 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 48, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП: 80.81КВ.М. И РЗП: 238.01КВ.М." VI-668 10135.5403.5326 52 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
10 2/16/22 Жилищна сграда в УПИ VII-841 /ПИ 10135.5426.3202 по КК на гр. Варна/, кв. 5 по плана на СО "Ракитника", град Варна със ЗП 61,20 кв. м и РЗП 61,20 кв. м." VII-841 10135.5426.3202 5 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
9 2/16/22 Склад за съхранение на негорими генерални товари в УПИ IV-17 "за обществено обслужване и логистични дейности" /с идентификатор 10135.5501.17/, кв. 4 по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна" IV-17 10135.5501.17 4 по плана на Южна промишлена зона
8 2/7/22 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XIII-3079 /ПИ 10135.5426.3186 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 48, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 139.47КВ.М. И РЗП: 161.25КВ.М." XIII-3079 10135.5426.3186 48 гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА"
7 2/3/22 Допълващо застрояване - гараж в УПИ XXI-330 /ПИ 10135.5510.902 по КК на гр. Варна/, кв. 11, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 34,50 кв.м. XXI-330 10135.5510.902 11 гр. Варна, по плана на Галата
6 1/20/22 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-3001 /ПИ 10135.5426.3001 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 6, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 48.29КВ.М. И РЗП: 98.70КВ.М." I-3001 10135.5426.3001 6 гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА"
5 1/17/22 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI-1570 /ПИ 10135.5549.1570 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 17, ПО ПЛАНА НА СО "ПРИБОЙ" СЪС ЗП: 120.00КВ.М. И РЗП: 280.30КВ.М." VI-1570 10135.5549.1570 17 гр. Варна, по плана на СО "ПРИБОЙ"
4 1/14/22 ВИЛНА СГРАДА СЪС ЗП: 97,24 КВ.М. И РЗП: 215.05 КВ.М. В ПИ 10135.5549.1373, КВ. 52, ПО ПЛАНА НА СО " ПРИБОЙ", ГР. ВАРНА"   10135.5549.1373 52 гр. Варна, по плана на СО " ПРИБОЙ"
3 1/14/22 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ ХIII - 4469 /ПИ 10135.5404.4798 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 22, ПО ПЛАНА НА СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " , ПЪРВИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 114,10 КВ.М. И РЗП: 257.10 КВ.М. ,ВТОРИ ЕТАП - ГАРАЖ СЪС ЗП: 37,80 КВ.М" ХIII - 4469 10135.5404.4798 22 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
2 1/5/22 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ ХI-2507, 2508 /ПИ 10135.5426.3147 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 43, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" , ПЪРВИ ЕТАП СЪС ЗП: 140,11 КВ.М. И РЗП: 235.58 КВ.М. ,ВТОРИ ЕТАП СЪС ЗП: 29,60 КВ.М" ХI-2507, 2508 10135.5426.3147 43 гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА"
1 1/5/22 ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-3129 /ПИ 10135.5403.3129 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 59, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ-ЮГ" , СЪС ЗП: 139.37 КВ.М. И РЗП: 257.53 КВ.М." I-3129 10135.5403.3129 59 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"