asparuhovo logo

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“

Уведомяваме Ви, че Община Варна съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла „Ойл Рециклейшън“ ЕООД организират провеждане на кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от отработени масла.

Мобилният събирателен пункт в кв. Аспарухово ще бъде разположен на 02.12.2021 г. (четвъртък) от 10.00 до 12.00 часа на пазара на ул. „Моряшка“.