asparuhovo logo

Избори 14 ноември 2021

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ГД "ГРАО" - подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и занародни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № 3005/20.09.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № 3005/20.09.2021 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3004/20.09.2021г . на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед 3004/20.09.2021г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед 3004/20.09.2021г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секцииПриложение № 2 към Заповед 3004/20.09.2021г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секции

 

 

Избори за Народно събрание 11 юли 2021 - Архив