asparuhovo logo

Проект „Енергийно обновяване на българските домове“

Eлектронен регистър на сдруженията на собствениците

xls Eлектронен регистър на сдруженията на собствениците на територията на район Аспарухово

Важни документи

pdf Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Основни моменти

doc Методически указания

doc Покана за свикване на ОС - учредване на СС

doc Протокол от залепване на поканата - учредване на СС

doc Протокол от ОС за учредяване на СС

doc Споразумение за създаване на СС

doc Заявление за интерес и финансова помощ

doc Справка за ССО

doc Покана за свикване на ОС на СС

doc Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

doc Протокол от ОС на СС

doc Договор СС-община

doc Договор за целево финансиране

doc Декларация - нечлен на СС

doc КЛ областен управител

doc Схема минимални помощи

doc Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

doc Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

doc Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

 

За информация:

Румена Лукова - 052 370 956