asparuhovo logo

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на задълженията на Община Варна по Закона за управление на отпадъците предстои провеждане на кампания за събиране на опасни отпадъци.

На 16.09.2021 г. (четвъртък) от 900 до 1245 часа на пазара на ул. „Моряшка“ ще има разположен мобилен събирателен пункт, където могат да се предават следните видове отпадъци:

  • отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);
  •  лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
  •  домакински препарати и химикали ( почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи , реактиви);
  •  мастила и замърсени опаковки;
  •  фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)