asparuhovo logo

Обявление

Издадено разрешение за строеж №23/04.08.2021г. от Главен архитект на Район „Аспарухово“ за обект: „Преустройство на таванско помещение и пристройка на жилищна сграда в УПИ VIII-2135, кв. 98, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна, (ПИ 10135.5505.451), със ЗП на пристройка 10,00 кв.м.“.