asparuhovo logo

Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

     В изпълнение на „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна на територията на Район „Аспарухово“, Ви уведомяваме че от 10:00 до до 18:00 часа на 15.04.2021г. ще бъде затруднено преминаването по ул.“Дряновски манастир“, ул.“Дойчин войвода“ и ул.“Балкапан“ с цел обезпечаване на ремонтните дейности.