asparuhovo logo

Допълнителни курсове на градски транспорт в изборния ден

На 04.04.2021 г. /неделя/, са предвидени допълнителни курсове по направление кв. "Галата" – с. о. "Боровец -север" - с. о. "Боровец - юг" - с. о. "Прибой" - с. о. "Ракитника", „Моста“.

Запазва се неделното разписание, а допълнителните курсове ще се изпълняват както следва:

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 08:20 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 08:40 часа;

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 10:45 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 11:00 часа;

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 12:45 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 13:00 часа

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 14:45 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 15:00 часа;

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 16:45 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 17:00 часа;

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 18:45 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 19:00 часа;

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 20:50 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 21:10 часа;

От сп. "Център Галата" за сп. "Малък обръщач Боровец" и сп. "Моста" в 10:00, 12:00,14:00, 16:00, 18:00, 20:00 часа.

Информацията е публикувана на https://www.gtvarna.com/, https://varnatraffic.com/Info