asparuhovo logo

Празник в Галата

На 09 юни 2012 г. (събота) на откритата сцена пред читалище „Васил Левски” – ще се проведе празник на кавартал Галата.
(при лошо време на сцената в читалището)

В ПРОГРАМА :
16,00 ч. : рисунка на асфалт парад на хвърчилата
17,00 ч. : конкурс „Мини-мис и мини-мистър”
18,00 ч. : концертна програма с участието на читалищни колективи