asparuhovo logo

Въведени сгради в експлоатация 2021

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
22 14.05.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-2661 10135.5403.5115.1 160 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
21 27.04.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА И БАСЕЙН III-1117 10135.5549.2451.1 71 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
20 21.04.2021 ВИЛНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА   1047   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
19 19.04.2021 ВИЛНА СГРАДА   10135.5403.606.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
18 13.04.2021 ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОКРИВ НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С НАДЗИД ОТ 1,50м. В ЖИЛИЩЕ XI-1063 10135.5505.111.1.3 93 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
17 12.04.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, БАСЕЙН И ОГРАДА XLV-196 10135.5507.196.1 2 гр. Варна, по плана на м. "Вилите"
16 12.04.2021 ЕТАП 1 от етапно строителство на жилищна сграда IV-29 10135.5511.88.2 27 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
15 05.04.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА X-399 10135.5510.439.5 23 гр. Варна, по плана на кв. Галата
14 05.04.2021 СЕМЕЕН ХОТЕЛ С БИСТРО 1938 10135.5549.1938.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
13 25.03.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XV-555 10135.5510.766.1 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
12 26.02.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-4738 10135.5404.4784.1 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
11 25.02.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-3590 10135.5545.4114.1 52 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
10 18.02.2021 ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ВИЛНАТА СГРАДА В ПИ 2607(ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5426.3015), КВ. 5 , ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА", СЪС ЗП: 77,06 М2 И РЗП: 232,67 М2   10135.5426.3015 5 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
9 18.02.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА V-132 10135.5545.4111.1 13 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
8 15.02.2021 ВИЛНА СГРАДА   10135.5401.2996.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
7 08.02.2021 ВИЛНА СГРАДА.   10135.5426.506.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
6 26.01.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА V-188 10135.5545.4178.1 6 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
5 25.01.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XX-84 38354.501.332.1 38 с.Константиново, по плана на с. Константиново
4 25.01.2021 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ, ЕТАП 1 И ЕТАП 2 VIII-134 10135.5545.4024.2, 10135.5545.4024.3, 10135.5545.4024.4, 10135.5545.4024.5, 10135.5545.4024.6 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
3 22.01.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА   10135.5401.4038.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
2 11.01.2021 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ.   30497.501.217.1   с.Звездица
1 06.01.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА - СЕВЕР И ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЮГ XXV-775 30497.501.408.2 и 30497.501.408.2 14 с.Звездица, по плана на с. Звездица