asparuhovo logo

Проект "Енергийно обновяване на българските домове"

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Община Варна и Областен информационен център – гр. Варна, канят собствениците на апартаменти и домоуправители да присъстват на среща:    
 
Представяне на 
ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ДОМОВЕ”

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на 4 юни 2012 г. (понеделник), от 12:30 часа в зала „Пленарна” на община Варна ще представи проекта „Енергийно обновяване на българските домове”. По него на регистрирани сдружения на собственици ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни  жилищни  сгради. Ще бъдат представени основни изисквания и условия при кандидатстване.
Проектът се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 “Подкрепа  за  енергийна  ефективност  в  многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.