asparuhovo logo

Конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията“ в Район „Аспарухово”, Община Варна

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/ и чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/ и Заповед №72/09.06.2020г. за обявяване на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията“ в район „Аспарухово“

Прочети повече ...