asparuhovo logo

ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2020 Г.

Заповед №Файл
Г-155/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-5155, кв. 23, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-139/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-45 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-46 „за жил. стр.“, кв. 3, по ПП на м-ст „Патрабана“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-156/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-3009 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІ-3010,3521,3522 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-91/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-3079 и УПИ ХІV-3079, кв. 48, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-90/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3054 и УПИ ХІ-3055, кв. 39, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-89/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1192, кв. 64, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-88/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLV-4937, кв. 11, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-87/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-125, кв. 11, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-86/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1313, кв. 75, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-61/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-4195,4145 „за търг.-скл. дейност и безвр. произв. и услуги“, кв. 11, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-60/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-215, кв. 7, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-59/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3124, кв. 22, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-58/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4216, УПИ VІІІ-4216, кв. 33 и ул. рег. от о.т.478 до о.т.473, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед