asparuhovo logo

ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН „АСПАРУХОВО“ НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност Главен експерт „Геодезист“ към дирекция „Устройство на територията“ при Район „Аспарухово“ – Община Варна – по заместване

Изтегляне на обявата...

Изтегляне на заявлението...