asparuhovo logo

Първи реализиран проект за озеленяване на междублокови пространства

Благодарности към кмета на Община Варна, г-н Иван Портних и администрацията на район „Аспарухово“ изразиха гражданите от сдружение на собствениците от ул. „Искър“ 43. Те са първите с реализиран проект за озеленяване на междублокови пространства в района. По инициатива на кмета на Община Варна – Иван Портних и с решение №1649-10 (39) на Общински съвет Варна бе приета Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна.

Днес, заедно с домоуправителя - г-жа Донка Хаджиева, огледахме изпълнението на проекта. Живущите в блока на ул. „Искър“ 43 вече имат възможност да се наслаждават на ново място за отдих пред входа, а от пролетта и на оформените живи плетове от лагерстремия, хризантеми и рози.

До края на месец ноември предстои оглед и приемане изпълнението на останалите одобрени проекти за озеленяване на междублокови пространства на територията на район „Аспарухово“.