asparuhovo logo

Уведомление

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Напомняме Ви, че съгласно чл. 139, ал. 1, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се забранява отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация и на животни, за които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.