asparuhovo logo

Съобщение

РАЙОН „АСПАРУХОВО“ ИЗВЪРШВА КЪМ СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1. 10105 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ;

2. 10106 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ;

3. 10107 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА СГРАДА;

4. 10108 ИЗДАВАНЕ НА СХЕМА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА;

5. 10110 ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В СТАЯ 303 (3-ТИ ЕТАЖ) ПРИ ИНЖ. ВЕЛИЧКО УЗУНОВ, СЕРГЕЙ ХРИСТОВ

И СТАЯ 309 ПРИ ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВА МАВРОВА

0
0
0
s2sdefault