asparuhovo logo

Пенсионерите над 65г. с карта за градски транспорт с намаление

Всеки гражданин, който попада във възрастова група над 65г., живее в район Аспарухово и желае да получи карта за градски транспорт е необходимо да посети районната администрация, откъдето ще получи заявка за абонаментна карта. Заявките ще се дават от 13 февруари 2012 година. Цената на картата за градска линия е 2 лева, а за извънградска – 5 лева. Пенсионерите на 65 и 66 години имат право на такава абонаментна карта само за една линия на градския транспорт, а картите на навършилите 67 години ще бъдат за две транспортни линии.

Издаването на абонаментните карти за гражданите на 65 и 66 години и презаверката на картите за пенсионерите на 67 и повече години по пунктовете на транспортните фирми ще започне от 15 февруари 2012 година и ще продължи до 26 февруари 2012 година.

В зависимост от атмосферните условия, при необходимост, периодът за издаване на картите ще бъде удължен, а гражданите ще бъдат информирани за това предварително.