asparuhovo logo

Съобщение

Успешно приключи работата по проект №: BG05M2OP001-3.002-0150 „Комплексен модел за образователна и социална интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Шарено, весело и празнично беше вчера, на концерта, който се проведе в Читалище Просвета в Аспарухово, в който участваха деца от НУ „Васил Левски“ и ОУ „Христо Ботев.

Концертът отбелязва края на дейностите по проект Проект №: BG05M2OP001-3.002-0150 „Комплексен модел за образователна и социална интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Водеща организация по проекта е Фондация „Растеж“, в партньорство с Район Аспарухово, Община Варна, НУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Ботев“ и Читалище „Просвета 1927“.

Одобрения бюджет на проекта е в размер на 568 028 лв., а продължителността му - 27 месеца, от месец юли 2016 г., до 27.10.2018г.

 

В продължение на повече от две години по проекта се дава възможност на учениците от Аспаруховските училища да откриват и развиват своите музикални дарби, да опознават различни музикални стилове чрез дейностите, които са финансирани по проекта: към Читалище Просвета функционира Музикален клуб „Етноритми“, където се провеждат групови и индивидуални музикални занимания за деца с цел интегриране на общо етнически музикални ценности: етнофюжън, мануш, балканска музика, народна музика.Освен него към читалището функционира и създадения по проекта Духов оркестър, а в НУ „Васил Левски“ пък са създадени вокална група „Весели гласчета“ и Мажоретен състав. Всички музикални дейности са обезпечени изцяло със закупени по проекта музикални инструменти, сценични униформи, мажоретни костюми.

Освен музикалните клубове в двете партньорски училища и във филиала на читалището са разкрити и оборудвани клубове и ателиета за различни дейности - Клуб „Аз и технологиите“, Клуб „Млад предприемач“, Клуб " Опознай себе си и мен", Клуб „Приказен свят“, Арт ателие „Майстор Сръчко“, Спортен клуб по бокс, Клуб Родител, Клуб по математика.

С цел повишаване на образователните постижения по български език са оборудвани два компютърни езикови кабинета, които позволяват обучението по български език да се извършва чрез иновативни интерактивни методи: мултимедийно представяне на учебното съдържание. Чрез езиковото обучение учениците развиват и дигитални умения и компетентности, необходими за успешна социална адаптация.

Чрез разнообразните дейности се цели на първо място повишаване на мотивацията за посещаване на училище: то да се превърне в интересно, любопитно място. Залага се на търсене и развиване на индивидуалните заложби и таланти в децата, което е начин те да се преживеят като ценни, успешни и значими и засилва желанието за принадлежност към училищната общност. По време на изпълнението на проекта малките музиканти имаха поредица от сценични изяви, участия в конкурси и фестивали и много спечелени награди, част от които са Национален детски фолклорен конкурс "Орфеево изворче" - гр.Ст. Загора, с първа награда за гайдарите от клуба, Национален конкурс "Диньо Маринов" с второ място в раздел народни оркестри, национален фолклорен конкурс "Вълшебни ритми" - гр. Нови Пазар с второ място, конкурса "Като жива вода" - гр. Суворово, 15-ти международен детски ромски фестивал "Отворено сърце" - Велико Търново, "Аспарухово пее и танцува", Събитие на Френски културен институт "Fete de la musique" – Варна.

Закупеното оборудване, музикални и спортни инструменти, обзаведените клубове и компютърни зали, дават възможност част от дейностите да бъдат продължени и след приключването на проекта.

 

Комплексен модел за образователна и социална интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства