asparuhovo logo

Защита на личните данни

Уважаеми дами и господа,

От 25 май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влезе в сила новият Регламент (ЕС) 679/2016г. за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Администрацията на Район „Аспарухово“ - Община Варна винаги е следвала всички законови изисквания и регламенти и съответно предприехме необходимите мерки, за да отговорим на новия европейски регламент.

На нашия сайт ще откриете "Политика по GDPR за защита на личните данни ". В нея сме описали подробно какви видове лични данни събираме, пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. За повече информация можете да се запознаете с Политиката за защита на личните данни в Район „Аспарухово” – Община Варна, като пълният текст можете да намерите тук.

Районната администрация в качеството й на администратор на лични данни, Ви уверява, че стриктно спазва и гарантира прилагането на всички принципи за защита на личните Ви данни, като ги обработваме само за допустимите от закона цели и с разрешените за това средства.

Вътрешни правила за видеонаблюдение

Приложение 1

 

 

Карта на сайта