asparuhovo logo

Телефонен указател

Име, фамилияДлъжностТелефон
РЪКОВОДСТВО
1 Ивайло Маринов         Кмет на район 370 - 040
2 Боян Петров Заместник-кмет 370 - 070
3 Адиле Кямил Заместник-кмет 378 - 508
4
Милена Кукова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Секретар на район 370 - 065
 5  арх. Васил Куликов  Главен архитект  370 - 080
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Обща администрация"
6 Даниела Панайотова Директор
370 - 965
7
Сабрие Кадир
Главен експерт "Гражданско състояние и Етноси" 370 - 270
8
Ваня Миланова
Главен специалист "Гражданско състояние" 370 - 270
9
Боряна Николова
Главен експерт "ЕСГРАОН" 370 - 270
10 Дарина Атанасова Главен специалист "Информационно и деловодно обслужване" 370-141
11
Юлия Димитрова
Главен специалист  ПЧОТ 370 - 141
12 Миглена Грудева Главен специалист "Административно обслужване и архив" 370 - 141
13
Йонка Симеонова
Главен счетоводител 370 - 026
14
Нели Щерева - Хомякова
Главен експерт "Бюджетни приходи и разходи" 370 - 026
15
Станислава Спирдонова
Счетоводител 370 - 957
16
Снежана Аврамова
Главен специалист "Контрол на СФУК" 370-045
17
Георги Николов
Системен администратор  
18
 Доротея Иванова
 
Специалист ПЧОТ  
19
 Русанка Петкова
 
Специалист ПЧОТ  
20
 Тодорка Колева
 
Специалист ПЧОТ  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Устройство на територията"
21
Адрияна Михалева
Директор  370 - 090
22 Лиляна Дамянова Главен специалист "Управление на отпадъците" 370 - 090
23
инж. Ренета Стоянова                            
Главен експерт „Инженерна инфраструктура, регистрация и паспортизация на строежи“ 370 - 076
24
арх.Ирена Семерджиева
Главен експерт "Участъков архитект" 370 - 076
25
Снежана Ангелова
Главен специалист "Участъков техник" 378 - 570
26
Мартин Ковачев
Старши юрисконсулт 370 - 799
27
инж. Величко Узунов
Главен експерт "Геодезия и благоустройство" 374 - 666
28
Сергей Христов
Главен специалист "Геодезист" 374 - 666
29
арх. Анани Янков
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
30 Светла Йорданова Марчева

Главен специалист "Техническо обслужване и дигитализация по градоустройство и благоустройство"

378 - 816
31
Пламена Симеонова
Главен специалист "Процедиране на ПУП" 378 - 816
32
арх. Дарина Стойкова
Главен специалист "Участъков техник" 378 - 570
33
инж. Тургут Мехмед
Главен инженер 370 - 956
34
Румeна Лукова
Главен специалист УО 370 - 956
35
Димитър Коцев
Главен специалист УО 370 - 956
Дирекция "Контролни и социално - икономически дейности"
36
Христина Атанасова
Директор 370 - 428
37
Роса Йорданова
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
38
Дорияна Кирчева
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
39
Веселина Енева
Главен инспектор „Контролни дейности“ 370 - 480
40
Иван Казълов
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 392
41
инж. Траяна Гочева
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
42
арх. Румяна Тодорова
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 392
43
Малвина Добрева
Старши юрисконсулт 370 - 961
44
Валентин Кръстев
Главен експерт "Икономически дейности" 370 - 060
45
Мариана Михайлова
Старши инспектор "Контрол на търговската и рекламна дейност" 370 - 060
46
Стефка Жекова
Гл.специалист "Жилищно настаняване" 370 - 140
47
Силвия Христова
Главен специалист "Техническо осигуряване" 370 - 040
48
Елка Димитрова
Секретар на МКБППМН 370 - 350
49 инж. Василена Георгиева Главен експерт "Екология" 370 - 130
50
Дарина Калоянова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 130
51
Милена Светославова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 053
Други
52
Дежурен по район
  370 - 023

Карта на сайта