asparuhovo logo

Телефонен указател

Име, фамилияДлъжностТелефон
РЪКОВОДСТВО
1 Ивайло Маринов Кмет на район 370 - 040
2 Боян Петров Заместник-кмет 370 - 070
3
Милена Кукова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Секретар на район 370 - 065
4 Галя Димова - Дойчева Главен архитект 370 - 080
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Обща администрация"
5 Даниела Панайотова Директор
370 - 965
6
Сабрие Кадир
Главен експерт "Гражданско състояние и Етноси" 370 - 270
7
Ваня Миланова
Главен специалист "Гражданско състояние" 370 - 270
8
Виолина Младенова
Главен специалист "Информационно и административно обслужване" 370 - 141
9
Юлия Димитрова
Главен специалист  ПЧОТ 370 - 141
10
Йонка Симеонова
Главен счетоводител 370 - 026
11
Нели Щерева - Хомякова
Главен експерт "Бюджетни приходи и разходи" 370 - 026
12
Станислава Спирдонова
Счетоводител 370 - 957
13
Снежана Аврамова
Главен специалист "Контрол на СФУК" 370 - 045
14
Владимир Иванов
Главен експерт "Системен администратор"  
15
Доротея Иванова
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
16
Русанка Петкова
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
17
Тодорка Колева
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Устройство на територията"
18
Адрияна Михалева
Директор на дирекция 370 - 090
19
Ренета Стоянова
Главен експерт „Инженерна инфраструктура, регистрация и паспортизация на строежи“ 370 - 076
20
Ирена Семерджиева
Главен експерт "Участъков архитект" 370 - 076
21
Христина Косева
Главен специалист "Екология" 370 - 480
22
Снежана Ангелова
Главен специалист "Участъков техник" 370 - 799
23
Мартин Ковачев
Старши юрисконсулт 370 - 799
24
Величко Узунов
Главен експерт 374 - 666
25
Сергей Христов
Главен специалист "Геодезист" 374 - 666
26
Анани Янков
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
27
Иван Василев
Старши юрисконсулт 378 - 508
28
Йордан Йовчев
Главен експерт "Геодезия и благоустройство" 378 - 508
29
Венцеслава Маврова
Главен експерт "Геодезист" 378 - 816
30
Пламена Симеонова
Главен специалист "Процедиране на ПУП" 378 - 816
31
Сашо Йорданов
Главен специалист 378 - 570
32
Дарина Стойкова
Главен специалист "Участъков техник" 378 - 570
33
Тургут Мехмед
Главен инженер 370 - 956
34
Румeна Лукова
Главен специалист "Инженерна инфраструктура и екологичен контрол" 370 - 956
35
Димитър Коцев
Главен специалист 370 - 956
Дирекция "Контролни и социално - икономически дейности"
36
Христина Атанасова
Директор 370 - 428
37
Роса Йорданова
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
38
Дорияна Кирчева
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
39
Веселина Енева
Главен инспектор „Контролни дейности“ 370 - 480
40
Петър Друмев
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
41
Иван Казълов
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
42
Траяна Гочева
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
43
Васил Куликов
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
44
Румяна Тодорова
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 392
45
Малвина Добрева
Старши юрисконсулт 370 - 961
46
Валентин Кръстев
Главен експерт "Икономически дейности" 370 - 060
47
Мариана Михайлова
Старши инспектор "Контрол на търговската и рекламна дейност" 370 - 060
48
Димитричка Стаменова
Гл.специалист "Контролни дейности"  
49
Стефка Жекова
Гл.специалист "Жилищно настаняване" 370 - 140
50
Силвия Христова
Главен специалист "Техническо осигуряване" 370 - 040
51
Елка Димитрова
Секретар на МКБППМН 370 - 350
52
Дарина Калоянова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 392
53
Милена Светославова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 130
54
Стефан Стоянов
Главен експерт "Екология" 370 - 130
55
Миглена Грудева
Главен специалист "Контролна дейност" 370 - 141
Други
56
Дежурен по район
  370 - 023

Карта на сайта