asparuhovo logo

Телефонен указател

Име, фамилияДлъжностТелефон
РЪКОВОДСТВО
1 Ивайло Маринов Кмет на район 370 - 040
2 Боян Петров Заместник-кмет 370 - 070
3 Адиле Кямил Заместник-кмет 378 - 508
4
Милена Кукова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Секретар на район 370 - 065
5 Галя Димова - Дойчева Главен архитект 370 - 080
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Обща администрация"
6 Даниела Панайотова Директор
370 - 965
7
Сабрие Кадир
Главен експерт "Гражданско състояние и Етноси" 370 - 270
8
Ваня Миланова
Главен специалист "Гражданско състояние" 370 - 270
9
Боряна Николова
Главен експерт "ЕСГРАОН" 370 - 270
10
Виолина Младенова
Главен специалист "Информационно и административно обслужване" 370 - 141
11
Юлия Димитрова
Главен специалист  ПЧОТ 370 - 141
12
Йонка Симеонова
Главен счетоводител 370 - 026
13
Нели Щерева - Хомякова
Главен експерт "Бюджетни приходи и разходи" 370 - 026
14
Станислава Спирдонова
Счетоводител 370 - 957
15
Снежана Аврамова
Главен специалист "Контрол на СФУК" 370 - 045
16
Владимир Иванов
Главен експерт "Системен администратор"  
17
Доротея Иванова
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
18
Русанка Петкова
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
19
Тодорка Колева
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Устройство на територията"
20
Адрияна Михалева
Директор на дирекция 370 - 090
21
Ренета Стоянова
Главен експерт „Инженерна инфраструктура, регистрация и паспортизация на строежи“ 370 - 076
22
Ирена Семерджиева
Главен експерт "Участъков архитект" 370 - 076
23
Христина Косева
Главен специалист "Екология" 370 - 480
24
Снежана Ангелова
Главен специалист "Участъков техник" 370 - 799
25
Мартин Ковачев
Старши юрисконсулт 370 - 799
26
Величко Узунов
Главен експерт 374 - 666
27
Сергей Христов
Главен специалист "Геодезист" 374 - 666
28
Анани Янков
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
29
Иван Василев
Старши юрисконсулт 370 - 799
30
Йордан Йовчев
Главен експерт "Геодезия и благоустройство" 370 - 090
31
Венцеслава Маврова
Главен експерт "Геодезист" 378 - 816
32
Пламена Симеонова
Главен специалист "Процедиране на ПУП" 378 - 816
33
Дарина Стойкова
Главен специалист "Участъков техник" 378 - 570
34
Тургут Мехмед
Главен инженер 370 - 956
35
Румeна Лукова
Главен специалист "Инженерна инфраструктура и екологичен контрол" 370 - 956
36
Димитър Коцев
Главен специалист 370 - 956
Дирекция "Контролни и социално - икономически дейности"
37
Христина Атанасова
Директор 370 - 428
38
Роса Йорданова
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
39
Дорияна Кирчева
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
40
Веселина Енева
Главен инспектор „Контролни дейности“ 370 - 480
41
Петър Друмев
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
42
Иван Казълов
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
43
Траяна Гочева
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
44
Васил Куликов
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
45
Румяна Тодорова
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 392
46
Малвина Добрева
Старши юрисконсулт 370 - 961
47
Валентин Кръстев
Главен експерт "Икономически дейности" 370 - 060
48
Мариана Михайлова
Старши инспектор "Контрол на търговската и рекламна дейност" 370 - 060
49
Димитричка Стаменова
Гл.специалист "Контролни дейности"  
50
Стефка Жекова
Гл.специалист "Жилищно настаняване" 370 - 140
51
Силвия Христова
Главен специалист "Техническо осигуряване" 370 - 040
52
Елка Димитрова
Секретар на МКБППМН 370 - 350
53
Дарина Калоянова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 392
54
Милена Светославова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 130
55
Стефан Стоянов
Главен експерт "Екология" 370 - 130
56
Миглена Грудева
Главен специалист "Контролна дейност" 370 - 141
Други
57
Дежурен по район
  370 - 023