asparuhovo logo

Заповед №0563 от 06.02.2017

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите, във връзка с предложение изх. № 213 от 29.01.2018 г. от Директора на ТП "Държавно горско стопанство" - Варна

Прочети заповедта ...