asparuhovo logo

Нос Галата

Нос ГалатаНос Галата е разположен в североизточния ъгъл на Авренското плато и е крайна точка на Варненския залив. Преставлява обрасло с дървета възвишение, издигащо се на височина между 20 - 48 м над водната повърхност. Изградено е от утаечни меки скали, които постоянно се разрушават вследствие дейността на зимните бури и атмосферните води, стичащи се по склоновете му. Това обстоятелство, както и честите свличания на земни маси в този участък, са причината за постоянното рушене на носа, който за последните няколко века е загубил вече значителна част от някогашните си размери. Край носа се намира квартал Галата.

Легенди за името на носа

Легенда разказва за морската нимфа Галатея, в която безумно бил влюбен едноокият циклоп Полифем. Тя обаче обичала красивия пастир Акис. Полифем бил обзет от жестока ревност и затова откъртил огромен камък и го хвърлил по Акис. Той обаче се превърнал в бистър поток и потекъл към морето при своята Галатея. Друга по-съвременна история разказва за девойката Галатея, която била спасена при корабокрушение от двама рибари. Те обаче се влюбили в нея и решили да хвърлят жребий - който го загуби, губи и живота си. Научила за зловещия оброк, Галатея се хвърлила в Черно море от врязания дълбоко в него нос.

Фарът на нос Галата

Фарът е сред основните навигационни съоръжения по българското Черноморие. Започва да работи на 15 август 1863 година на газ. Фара на нос ГалатаСамият фар представлява бяла осмоъгълна каменна кула с височина около 7.5 метра. Над водното равнище светлината била на около 55 метра и се виждала на разстояние над 15 мили в морето. По инициатива на Карел Шкорпил фара е модернизиран през 1908 г. С влизане в експлоатация на новото пристанище през 1906 г. фарът на Галата се оказал непригоден за навигационното обслужване на залива. За пет - шест години било взето решение да се построи нов, съвременен фар.През 1912 година на стотина метра от стария фар е построен новият. През 1914 г., когато е електрифицирана, фарът започва да функционира на ток. Много кораби и рибарски лодки са намерили спасителния път към пристанището благодарение на него. През 2001 г. на стотина метра от втория фар (който е спрян поради опасност от свличане) е построен трети, модерен фар с височина 22м. оборудван с асансьор.