asparuhovo logo

Аспарухов парк

Аспаруховия паркНа 8 октомври 1934 г. в кабинета на кмета на града, по идея на Карел Шкорпил, директор на Варненския археологически музей, е взето решение пустинната местност при Аспаруховия вал да се превърне в парк, върху вала да се вдигне паметник на Аспаруховия войн и бюст-паметник на хан Аспарух. Създаден е организационен комитет. Идейната скица на новия парк е изготвена от създателя на Морска градина Антон Новак и от инж. Любин Димов. Голяма роля за осъществяването на идеята има и енергичният командир на Осми приморски полк Петър Димков.

През ноември 1934 г. е направена първата копка от кмета Станчо Станев. Присъстват общественици и много граждани. Отговорна работа по озеленяването е поверена на Атанас Савов - изтъкнат лозар и паркостроител. В акцията по възстановяването на Аспаруховия вал и създаването на парка се включили много граждани, ученици, войници, спортни дружества. До 5 декември вече работели 120 души безработни, алеите между вала и шосето били очертани, засаден бил и първият ред тополи до самата ограда по цялото протежение на бургаското шосе и по шосето за Галата. По протежение на пясъчния вал се засаждат предимно акациеви дръвчета на възраст най-малко 2 години. Всекидневното поливане осигурява почти 100% прихващане. Залесяването продължава и през пролетта на 1935 г. Варненци следят с радост как тази пустееща местност се превръща в парк, потънал в зеленина, с широки алеи и свежи млади дръвчета.

В началото на 1935 г. започва оформянето на входа на парка с изграждането на специален портал, а на стотина метра от него, още в самото начало на вала, е поставен върху специален пиедестал бюстовият паметник на хан Аспарух. Той е изработен от варненския скулптор Кирил Георгиев.
Същата година в средата на вала е издигната голяма скулптурна фигура на Аспарухов воин. Той е в пълно бойно снаряжение, обърнат към морето. Скулптурата е сътворена също от варненски автор - Кирил Шиваров. До пиедестала е поставена колона от Аспаруховата епоха, намерена при разкопки от братята Шкорпил през 1914 г.

Трите паметника, валът и паркът били открити на 3 август 1935 г. Аспаруховият парк става любимо място не само на жителите на "Сес-севмес" (днешно Аспарухово), но и на варненци. През празнични и почивни дни те масово посещават парка. До него стигали с файтони, магарешки каручки и преди всичко пеш.

Днес Аспарухов парк е едно чудесно място за отдих, почивка и разходки. Алеите са асфалтирани и снабдени с красиви пейки. Дърветата и храстите са осветени с ефектни светлинни решения.