asparuhovo logo

Работно време

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

от понеделник до петък – 8:30 часа – 17:30 часа (без прекъсване)

КАСА:

от понеделник до петък – 8:30 часа – 17:00 часа (без прекъсване) 

В дните 23.09 (четвъртък) и 24.09 (петък), работното време с граждани ще бъде от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.
 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – КАСА:

от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа почивка от 10:30 до 10:45; от 12:30 до 13:00; от 15:00 до 15:15

 

ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ:

от понеделник до петък – 9:00 часа – 17:00 часа

Почивка: от 10:30 до 10:45; от 12:30 до 13:00; от 15:00 до 15:15