asparuhovo logo

Днес на 3.10.2017 обявяваме информация по Приложение 2

Днес на 3.10.2017 обявяваме информация по Приложение 2 към Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг при блок 51, кв. „Аспарухово“, ул. „Балкапан“, по плана на 27 м.р., гр.Варна”

Преглед на документа...