asparuhovo logo

Съобщение

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че на 20.07.2017 г. в кв. Аспарухово, зад газостанция Газко ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци от бита.
От 10:00 до 12:45 ч. ще се приемат следните отпадъци:

  • замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
  • лекарства с изтекъл срок на годност;
  • живачни термометри, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
  • почистващи и перилни препарати и смеси, съдържащи опасни вещества, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, бои, политури, лакове, праймери, разредители за боя, лепила.