asparuhovo logo

ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2016, 2017 и 2018 Г.

Заповед №Файл
Г-125 / 21.03.2016 Преглед
Г-485 / 29.12.2016 Преглед
Г-48 / 22.02.2017 Преглед
Г-49 / 22.02.2017 Преглед
Г-52 / 15.03.2017 Преглед
Г-53 / 15.03.2017 Преглед
Г-54 / 15.03.2017 Преглед
Г-55 / 15.03.2017 Преглед
Г-68 / 23.03.2017 Преглед
Г-73 / 27.03.2017 Преглед
Г-98 / 03.04.2017 Преглед
Р-118 / 12.05.2017 Преглед
Г-119 / 12.05.2017 Преглед
Г-120 / 12.05.2017 Преглед
Г-133 / 28.06.2017 Преглед
Г-134 / 28.06.2017 Преглед
Г-135 / 28.06.2017 Преглед
Г-136 / 28.06.2017 Преглед
Г-137 / 28.06.2017 Преглед
Г-180 / 04.07.2017 Преглед
Г-181 / 04.07.2017 Преглед
Г-182 / 04.07.2017 Преглед
Г-183 / 04.07.2017 Преглед
Г-184 / 04.07.2017 Преглед
Г-185 / 04.07.2017 Преглед
Г-188 / 04.07.2017 Преглед
Р-189 / 04.07.2017 Преглед
Г-194 / 11.07.2017 Преглед
Г-200 / 13.07.2017 Преглед
Г-201 / 13.07.2017 Преглед
Г-202 / 13.07.2017 Преглед
Г-218 / 11.08.2017 Преглед
Г-278 / 26.09.2017 Преглед
Г-279 / 26.09.2017 Преглед
Г-242 / 13.09.2017 Преглед
Г-244 / 13.09.2017 Преглед
Г-300 / 04.10.2017 Преглед
Г-301 / 04.10.2017 Преглед
Г-355 / 24.11.2017 Преглед
Г-356 / 24.11.2017 Преглед
Г-357 / 24.11.2017 Преглед
Г-359 / 24.11.2017 Преглед
Г-366 / 04.12.2017 Преглед
Г-372 / 07.12.2017 Преглед
Г-374 / 07.12.2017 Преглед
Г-373 / 07.12.2017 Преглед
Г-375 / 07.12.2017 Преглед
Г-393 / 15.12.2017 Преглед
Г-398 / 21.12.2017 Преглед
Г-6 / 19.01.2018 Преглед
Г-7 / 19.01.2018 Преглед
Г-11 / 19.01.2018 Преглед
Г-13 / 19.01.2018 Преглед
Г-16 / 24.01.2018 Преглед
Г-35 / 07.02.2018 Преглед
Г-37 / 07.02.2018 Преглед
Г-39 / 07.02.2018 Преглед
Г-59 / 09.02.2018 Преглед
Г-60 / 09.02.2018 Преглед
Г-61 / 09.02.2018 Преглед
Г-62 / 09.02.2018 Преглед
Г-63 / 09.02.2018 Преглед
Г-76 / 13.03.2018 Преглед
Г-77 / 13.03.2018 Преглед
Г-79 / 13.03.2018 Преглед
Г-80 / 13.03.2018 Преглед
Г-81 / 13.03.2018 Преглед
Г-82 / 13.03.2018 Преглед
Г-94 / 23.03.2018 Преглед
Г-99 / 26.03.2018 Преглед
Г-101 / 26.03.2018 Преглед
Г-108 / 30.03.2018 Преглед
Г-40 / 07.02.2018 Преглед
Г-78 / 13.03.2018 Преглед
Г-107 / 30.03.2018 Преглед
Г-136 / 18.04.2018 Преглед
Р-17 / 24.01.2018 Преглед
Г-102 / 26.03.2018 Преглед
Г-109 / 30.03.2018 Преглед
Г-137 / 18.04.2018 Преглед
Г-138 / 18.04.2018 Преглед
Г-150 / 26.04.2018 Преглед
Решение 1044-4 Преглед
Г-135 / 18.04.2018 Преглед
Г-139 / 18.04.2018 Преглед
Г-147 / 19.04.2018 Преглед
Г-347 / 16.09.2016 Преглед
Г-299 / 04.10.2017 Преглед
Г-186 / 14.06.2018 Преглед
Г-185 / 12.06.2018 Преглед
Г-184 / 12.06.2018 Преглед
Г-156 / 18.05.2018 Преглед
Г-155 / 18.05.2018 Преглед
Г-96 / 26.03.2018 Преглед
Г-56 / 15.03.2017 Преглед
Г-14 / 16.01.2017 Преглед
Г-197 / 27.06.2018 Преглед
Г-198 / 27.06.2018 Преглед
Г-199 / 27.06.2018 Преглед
Г-200 / 27.06.2018 Преглед
Г-201 / 27.06.2018 Преглед
Г-202 / 27.06.2018 Преглед
Г-233 / 16.07.2018 Преглед
Г-263 / 31.08.2018 Преглед
Г-264 / 31.08.2018 Преглед
Г-307 / 10.10.2018 Преглед
Г-309 / 10.10.2018 Преглед
Г-319 / 11.10.2018 Преглед
Г-306 / 10.10.2018 Преглед
Г-308 / 10.10.2018 Преглед
Г-358 / 30.10.2018 Преглед
Г-333 / 11.10.2018 Преглед
Г-354 / 30.10.2018 Преглед
Г-355 / 30.10.2018 Преглед
Г-357 / 30.10.2018 Преглед
Г-359 / 30.10.2018 Преглед
Г-360 / 30.10.2018 Преглед
Г-361 / 30.10.2018 Преглед
Г-356 / 30.10.2018 Преглед
Г-362 / 30.10.2018 Преглед
Г-396 / 28.11.2018 Преглед
Г-410 / 07.12.2018 Преглед
Г-411 / 07.12.2018 Преглед
Г-433 / 27.12.2018 Преглед
Г-434 / 27.12.2018 Преглед
Г-435 / 27.12.2018 Преглед

Карта на сайта