asparuhovo logo

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ИмеДекларация по чл.12, т.1 във връзка с чл. 13 от ЗПУКИДекларация по чл.12, т.2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА Преглед Преглед
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА Преглед Преглед
ДОРОТЕЯ ИВАНОВА Преглед Преглед
ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА Преглед Преглед
ДАРИНА КАЛОЯНОВА Преглед Преглед
ДАНИЕЛА СЛАВОВА Преглед Преглед
ДИМИТРИЧКА СТАМЕНОВА Преглед Преглед
ЕЛКА ДИМИТРОВА Преглед Преглед
ГАЛЯ ДИМОВА-ДОЙЧЕВА Преглед Преглед
ХРИСТИНА АТАНАСОВА Преглед Преглед
ИВАН КАЗЪЛОВ Преглед Преглед
ИВАНКА ПЕТКОВА Преглед Преглед
ИВАН ВАСИЛЕВ Преглед Преглед
ИВАЙЛО МАРИНОВ Преглед Преглед
КАЛИНА БЕЛМЕЗОВА Преглед Преглед
МАЛВИНА ДОБРЕВА Преглед Преглед
ДИМИТЪР КОЦЕВ Преглед Преглед
ЛИЛИЯ СТАНЧЕВА Преглед Преглед
МАРТИН КОВАЧЕВ Преглед Преглед
МИЛЕНА КУКОВА Преглед Преглед
МИЛЕНА СТОЯНОВА Преглед Преглед
МАРИАНА МИХАЙЛОВА Преглед Преглед
МИХАИЛ ТОМОВ Преглед Преглед
НЕЛИ ЩЕРЕВА - ХОМЯКОВА Преглед Преглед
НАДЕЖДА ПЕТРОВА Преглед Преглед
ПЕТЪР ДРУМЕВ Преглед Преглед
ПЛАМЕНА СИМЕОНОВА Преглед Преглед
ПЛАМЕН СТОЕВ Преглед Преглед
РОСА ЙОРДАНОВА Преглед Преглед
РУМЕНА ЛУКОВА Преглед Преглед
РУСАНКА ПЕТКОВА Преглед Преглед
СНЕЖАНА АНГЕЛОВА Преглед Преглед
СНЕЖАНА АВРАМОВА Преглед Преглед
СТАНИМИР ГАНЧЕВ Преглед Преглед
СЕРГЕЙ ХРИСТОВ Преглед Преглед
СИЛВИЯ ХРИСТОВА Преглед Преглед
САШО ЙОРДАНОВ Преглед Преглед
САБРИЕ КАДИР Преглед Преглед
СТЕФАН СТОЯНОВ Преглед Преглед
ТРАЯНА ГОЧЕВА Преглед Преглед
ТУРГУТ МЕХМЕД Преглед Преглед
ВЛАДИМИР ИВАНОВ Преглед Преглед
ВЕНЕТА КОЕВА Преглед Преглед
ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ Преглед Преглед
ВЕНЦЕСЛАВА МАВРОВА Преглед Преглед
ВАНЯ МИЛАНОВА Преглед Преглед
ВЕЛИЧКО УЗУНОВ Преглед Преглед
ВИОЛИНА МИЛАНОВА Преглед Преглед
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА Преглед Преглед
ЙОРДАН ЙОВЧЕВ Преглед Преглед
ЙОНКА СИМЕОНОВА Преглед Преглед
МАРИЯ ЗАРЗАЛАНОВА Преглед Преглед
М. АНГЕЛОВА Преглед Преглед